Kocaeli’nin tarihi Frikyalılara dayanır. M.Ö. sekizinci asırda Magaralılar İzmit Körfezinin ucuna yerleşmişlerdir. “Astakos” ismini verdikleri bir kent kurmuşlardır. Balkanlardan gelen Traklar muhtelif tarihlerde bu bölgeye gelmişlerdir. M.Ö. üçüncü asırda Trakya Kralı Lysimacos “Astakos” kentini tahrip etmiştir. Bu bölgenin tarihi Frikyalılardan da eski olup, M.Ö. üç bin sene “Sit” ve “As” ismi verilen kavimler “Astrk” ismi verilen liderleri altında bu bölgede yerleşip İzmit şehrini kurmuşlardır.

 

Traklardan sonra bu bölge Perslerin istilasına uğramış ve M.Ö. 4. asırda Makedonya Kralı İskender bu bölgeyi Perslerden alıp Makedonya’ya ilhak etmiştir. Makedonya Kralı İskender’in ölümünden sonra bu bölge Bitinya Krallığının eline geçmiştir. Bitinya Kralı Birinci Nikomed M.Ö. 262 senesinde şimdiki İzmit şehrini kurmuştur. Şehre kendi ismini vererek “Nikomedya” demiştir. Krallığın başkenti yapmıştır. Kartaca hükümdar ve komutanı Anibal Roma Devletine karşı yenilince M.Ö. 148’de Bitinya’ya sığınarak burada ölmüş ve Gebze’ye gömülmüştür. Zaman zaman Bergama Krallığı bu bölgeye saldırmıştır. M.Ö. 2. asırda Bitinya Krallığı Roma’ya tabi olmuş, M.Ö 74’te Roma bu krallığı ilhak etmiştir.

 

M.S. 258’de Gotlar ve M.S. 284’te İranlılar bu bölgeyi ve İzmit şehrini yakıp yıkmışlardır. Roma İmparatoru Diocletianus, İzmit’i imar etmiş ve Roma İmparatorluğunun başkenti yapmayı tasarlamış ise de ömrü kafi gelmemiştir. Roma İmparatoru Konstantin, Roma İmparatorluğunun başkentini İstanbul’a nakletmiş ve kendisi İzmit’te ölmüştür. Roma İmparatoru Justinianus da İzmit’i imar etmiştir. Roma İmparatorluğu M.S. 395 senesinde ikiye bölününce bu bölge, Anadolu gibi Doğu Roma olan “Bizans”ın payına düşmüştür. M.S. 7. asırda İslam orduları İstanbul’u feth için geldiklerinde yolları üzerinde bulunan bu bölgeyi fethetmişler fakat ellerinde devamlı tutamamışlardır. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu Fâtihi Kutalmışoğlu Süleymân Şahın Türk orduları bu bölgeye de geldiler.

 

Anadolu Selçuklu Devleti kurulunca İznik başkent oldu. İzmit ve civarını fethettiler. 1097’de Haçlı seferinde Haçlı ordusu İznik’i ele geçirince Anadolu Selçuklu Devletinin başkenti Konya’ya nakledildi. 1204’te Lâtinler İstanbul’u işgal edince Bizanslılar başkentlerini İznik’e naklettiler. Latinler İzmit ve civârını da elegeçirdiler. Bizanslılar 1207’de İzmit’i Lâtinlerden geri aldılar. Kocaeli ancak Osmanlı Devletinin fethi ile kesin şekilde Türk hakimiyetine girmiştir. Orhan Gâzi 1331’de İzmit’i kuşatmış fakat Bizans İmparatoru büyük bir kuvvetle gelince Orhan Gâzi muhasarayı kaldırmıştır. 1337’de Orhan Gâzi zamanında Akça Koca emrindeki Türk ordusu İzmit ve çevresini fethetmiştir. Orhan Gâzi İzmit’i il olarak büyükoğlu Rumeli Fâtihi Veliaht-Şehzâde Gâzi Süleymân Paşaya vermiştir. Akçakoca Karadeniz’e kadar bütün bölgeyi fethetmiştir. Böylece ilk defa Karadeniz sahiline inilmiştir.

 

28 Temmuz 1402’de Ankara Meydan Savaşında Yıldırım Bâyezîd’in ordularını yenen Timur’un ordusu İzmit’e kadar gelmiş ve İzmit’i ele geçirmişlerdir. Timur’un geri çekilişinden sonra “Fetret Devri”nde Osmanlı şehzâdeleri arasında saltanat kavgasından faydalanan Bizans, İzmit’i geri almıştır. 1419’da Gâzi Timurtaşoğlu Umur Bey, Pereke, Gebze, Pendik, Kartal gibi İzmit’i yendien fethederek Bizans’tan geri almıştır. 1481 senesinde Fâtih Sultan Mehmed Han büyük bir ordu ile İtalya üzerine sefere çıkarken, İzmit’in Gebze ilçesinde şehid olmuştur. Târihte isim yapmış Fâtih Sultan Mehmed Han, Anibal ve Konstantin İzmit’te vefât etmişlerdir.

 

Osmanlı devrinde İzmit bir sancak (il) merkezi olmuştur. Bu sancak önce Hüdâvendigar eyaletine sonra Kaptan Paşa eyaletine ve İstanbul’a, Tanzimattan sonra bağımsız bir sancak olarak Dahiliye nezaretine bağlanmıştır. Adapazarı, Kandıra, Karamürsel, Yalova Gebze kazaları 1888’de kurulan Kocaeli bağımsız sancağına bağlanmıştır. Osmanlı devrinde İzmit, Üsküdar’dan doğuya giden büyük ticaret yolu üzerinde önemli konaklardan biri olmuştur. Şehirde birçok ticaret hanları ve kervansaraylar yapılmıştır. Osmanlı Devletinin ilk tersânesi İzmit’te kurulmuştur. Bu tersânede savaş ve ticâret gemileri yapılırdı. Tersanede on dokuzuncu asrın ikinci yarısına kadar faaliyet gösterilmiştir. On dokuzuncu asır başlarına kadar tuz işletmeleri bölgenin başlıca gelir kaynağı idi. Askerî kumaş ve fes fabrikası da İzmit’te bulunuyordu. İzmit kereste ticâretinin büyük merkezlerinden ve pazarlarından biriydi. Evliya Çelebi eserinde, 1640 yılında şehirde 1100 dükkan ve 200 kereste deposu bulunduğunu ve mühim ticaret merkezi olduğunu kaydeder.

 

Birinci Dünya Harbinden sonra 6 Temmuz 1920 ile 27 Haziran 1921 arasında 11 ay 22 gün (244 gün) İngiliz ve Yunan işgalinden sonra yeniden geri alınmıştır. 1924’te İzmit, Kocaeli’nin il merkezi oldu. 1954’te Adapazarı il haline getirilince, Karasu, Akyazı, Hendek, Koceli’nden ayrılarak Sakarya’ya bağlandı. Cumhuriyet devrinde Gölcük Türk donanmasının en mühim üssü hâline getirildi ve modern tersâneler, târihî İzmit tersânesinin yerini aldı. Kocaeli Türkiye’nin en önemli sanâyi merkezlerinden biri hâline gelmiştir. İzmit, Türkiye’nin İstanbul’dan sonra en gelişmiş bir sanâyi merkezidir.

 

Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde, 29°22'-30°21' doğu boylamı, 40 D 31 '- 41*13' kuzey enlemi arasında yer alır. Doğu ve güneydoğuda Sakarya, güneyde Bur­sa illeri, batıda Yalova ili, İzmit Körfezi, Marmara Denizi ve istanbul ili, kuzeyde de Karadeniz'le çevrilidir. Yüzölçümü 3.505 km2 'dir.

Kocaeli'ye ulaşım yanlızca Kara yolu, Hava yolu ve Demir yolu olmak üzere 3 türlüdür.

 

Kocaeli Otogarı, Geniş peronları ve büyük yolcu bekleme alanı ile ferahlık ve makine düzeninde işleklik kazanan otogar, 24 saat gece görüş kameralarıyla izlenmekte ve güvenliğe önem gösterilmektedir.

 

Cengiz Topel Havalimanı, 1994 yılında DLH tarafından ihalesi yapılan ve 1995 yılında inşaatına başlanılan Kocaeli Cengiz Topel Havalimanın Mayıs 1999’da inşaatı tamamlanmıştır. Açılış planlaması düzenlenirken 17 Ağustos 1999 depreminde terminal, apron ve pistte meydana gelen hasarlardan dolayı açılışı yapılamamıştır. Deprem sonrasında lojistik ve dağıtım hizmetleri için kullanılan Cengiz Topel Havalimanı 11 yıl eksiklerin giderilmesini bekledikten sonra 2011 yılında yeniden ihale kapsamında inşaatı tamamlanıp 02.11.2011 tarihinde ilk seferini Kocaeli – Trabzon uçuşu ile gerçekleştirmiş ve sivil havacılığa açılmıştır.

 

İzmit Tren Garı, İzmitte İstasyon Caddesi üzerinde hizmetine devam etmektedir.

 

Abdüsselam Camii

Altınkemer Kumsalı

Atatürk ve Redif Müzesi

Başiskele Sahili

Cebeci Sahili

Eskihisar Kalesi

Fuar Alanı

Hannibal Anıt Mezarı

Hünkar Çeşmesi

Karamürsel Bey Anıtı

Kent Ormanı

Konca Lahidi

Körfez Yarış Pisti

Mimar Sinan Köprüsü

Pembe Kayalar

Sapanca Gölü

Serindere Kanyonu

Sırrı Paşa Konağı

Veysel Candan Mağarası

Yeni Cuma Camii

Akçakoca Anıt Mezarı

Antik Su Kemeri

Ballıkayalar Vadisi

Beşkayalar Tabiat Parkı

Cirbin Ali Mağarası

Eskihisar Çeşmesi

Gayret Gemi Müzesi

Harikalar Sahili

Hüseyin Paşa Camii

Kasr-ı Hümayun Sarayı

Kerpe Kayalıkları

Kumyalı Plajı

Marina Sahili

Orhan Camii

Pembe Köşk

Saraylı Köyü Evleri

Seyrek Kalesi

Tarihi Tren İstasyonu

Yarhisar Müzesi

Mustafa Paşa Külliyesi

Akçakoca Camii

Arkeoloji Müzesi

Bayramoğlu Adası

Büyük Tümülüs

Darıca Hayvanat Bahçesi

Fatih Sultan M. Otağı

Gölkaypark

Hereke Fabrikası

Hızır Reis Müzesi

Kavaklı Sahili

Kerpe Plajı

Kutluca Köprüsü

Meşukiye Saklı Bahçe

Osman Hamdi B. Müzesi

Saat Kulesi

Sarısu Plajı

Sultan Baba Türbesi

Tökeli İmre Anıtı

Yarımca Sahili

İzmit Elektronik Müzesi

Alaca Mescit

Atatürk Heykeli

Bağırganlı Koyu

Canfeda Hatun Çeşmesi

Denize Sevgi Parkı

Fevziye Camii

Gültepe Nekropolü

Hikmetiye Camii

Kaiser Wilhelm Köşkü

Kefken Adası

Kilezdere Köprüsü

Kuzu Yaylası

Mevlevi Evi

Parsık Mağarası

Saatçi Ali Efendi Konağı

Sekapark

Sultan Orhan Camii

Valide Sultan Köprüsü

Yazlık Ilıcası

Şehitler Korusu

Şemsettin Köyü Lahiti

 

HEDİYELİK OLARAK GÖTÜRÜLEBİLECEKLER

Hereke İpek Halısı

Karamürsel Sepeti

Lokum

Pişmaniye&Saray Helvası

KOCAELİ MUTFAĞI

Ebe Gümeci

Tarhana Çorbası

Höşmerim

Tavuklu Keşkek

Mancar Yemeği

Pasi

İrmik Helvası

Hakkımızda          Kullanım Şartları          Gizlilik Sözleşmesi          Site Haritası          İletişim

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

Negeziyorum © Her Hakkı Saklıdır |2015|